ABOUT US BUYING SELLING CALENDAR RESULTS CONTACT US .
Ο ΟΙΚΟΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ .

CURRENT AUCTION PUBLICATIONS SUBSCRIPTIONS PLACE BID ANNOUNCEMENTS LINKS .
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ .

 

   
     

Auction Sale:
Δημοπρασία
:

28

2 Δεκεμβρίου 2020 - Ξενοδοχείο The Landmark Nicosia
(πρώην Ξενοδοχείο Χίλτον)
2 December 2020 - The Landmark Nicosia Hotel
(formerly Hilton Hotel) 

 

 

Lot 30  

next lot

     

 
 Attributed to Jacobo Robusti, called Jacopo Tintoretto and workshop (1518 - 1594)
People in Conversation with Holy Bishop

Oil on canvas
260 X 245 cm

Estimate:

 40.000 – 60.000
 
  Place Bid   
 

 
 Το έργο αποδίδεται στον Jacobo Robusti (1518 - 1594) γνωστό και  ως Jacopo Tintoretto και το εργαστήριo του.
Συνομιλία κόσμου με Άγιο Επίσκοπο
Λάδι σε καμβά
260 Χ 245 εκ.
 

Εκτίμηση:

 40.000 – 60.000
   
  Συμμετοχή με προσφορά 
 

 Notes / Σημειώσεις

 

    

Το έργο αποτελεί μνημειακή αναπαράσταση άγνωστης, σε εμάς, σκηνής όπου αριθμός ανθρώπων συνδιαλέγεται με ένα Άγιο Επίσκοπο. Ο Άγιος εμφανίζεται καθήμενος σε μια εξέδρα, φοράει ενδύματα και κάλυμμα κεφαλής χαρακτηριστικά επισκόπου της καθολικής εκκλησίας. Φαίνεται να απευθύνεται με διάθεση συνομιλίας σε ομάδα ανθρώπων, η ενδυμασία των οποίων δεν δηλώνει μια συγκεκριμένη ιστορική περίοδο. Στο φόντο διακρίνεται τμήμα κυκλικού κτίσματος ενώ το πρώτο πλάνο του έργου καταλαμβάνουν αριστερά ένας ηλικιωμένος άνδρας που ακούει τον Επίσκοπο και δεξιά μια θηλάζουσα μητέρα με το παιδί της.
 
Τόσο η δομή του έργου όσο και η ζωγραφική του εκτέλεση παραπέμπουν άμεσα στον Βένετο ζωγράφο Jacobo Robusti γνωστός ως Tintoretto (1518 - 1594) και στη Σχολή του. H σύνθεση είναι χαρακτηριστική της Bενετικής Σχολής και θυμίζει έργα του Tintoretto όπως την Παρουσίαση στο Ναό που βρίσκεται στις Gallerie dell’Accademia της Βενετίας καθώς και τον Χριστό μπροστά στον Πιλάτο, έργο του 1560 στην Scuola Grande di San Rocco της ίδιας πόλης και την δεξιά πλευρά από την Επίσκεψη της Βασίλισσας του Σαβά, σήμερα στο Kunsthistorisches της Βιέννης. Το ίδιο θα μπορούσαμε να πούμε και για το έργο του, μικρών διαστάσεων, που βρίσκεται στο Courtauld Institute of Arts στο Λονδίνο και παρουσιάζει πιθανόν τον Σολομώντα και την βασίλισσα του Σαβά. Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η φιγούρα κάτω αριστερά που θυμίζει έντονα τον γηραιό άντρα στη σκηνή της Bάφτισης του Χριστού στην Scuola Grande di San Rocco και μια αντίστοιχη φιγούρα στην Περίθαλψη των Aσθενών από τον Άγιο Ρόκκο στην ομώνυμη εκκλησία. Η γυναίκα που θηλάζει στα δεξιά του έργου παραπέμπει στην αντίστοιχη φιγούρα του Μυστικού Δείπνο του Tintoretto στην εκκλησία του Αγίου Μαρτίνου στην πόλη Λούκκα της Ιταλίας ενώ φαίνεται να έχει ιδιαίτερη ομοιότητα με την γυναικεία κεφαλή από το έργο της Εύρεσης του Τίμιου Σταυρού στην εκκλησία Santa Maria Mader Domini της Βενετίας. Πίσω από την γυναίκα βρίσκεται μια φιγούρα ενός ηλικιωμένου άνδρα που ακουμπάει με τα χέρια σταυρωμένα, θυμίζει τους διάφορους Ιωσήφ από τις σκηνές της Θείας Γέννησης και ιδιαίτερα το έργο που βρίσκεται στην εκκλησία του Αγίου Ρόκκου.

Ο τρόπος που έχουν πλαστεί τα χρώματα, η επιλογή της γαμάς τους και ο τρόπος φωτισμού ιδιαίτερα των ενδυμάτων, δεν αφήνουν αμφιβολία για την σχολή προέλευσης του έργου. Ο γενικός συσχετισμός του έργου που παρουσιάζουμε με έργα όπως την Παρουσία του Αγίου Ρόκκου στον Πάπα, την Ανάσταση του Λαζάρου καθώς και την Ανάληψη του Κυρίου, έργα που βρίσκονται στην εκκλησία και στην Scuola Grande του Αγίου Ρόκκου στη Βενετία μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πιθανόν το έργο χρονολογικά άγεται στην δεκαετία 1570-1580 και συνδέεται με τα ίδια άτομα της Σχολής που εκτέλεσαν τα έργα αυτά κάτω από την επίβλεψη και την άμεση ζωγραφική παρέμβαση του δασκάλου Tintoretto. Όπως γνωρίζουμε από τις πηγές, ο καλλιτέχνης άφηνε την Σχολή του να εκτελέσει, σε μεγάλο βαθμό, τα προσχέδια που ετοίμάζε και στη συνέχεια παρέμβαινε ζωγραφικά σε λεπτομέρειες, στου φωτισμούς και στην ευρύτερη αισθητική εικόνα του πίνακα.

Το έργο Συνομιλία κόσμου με Άγιο Επίσκοπο αγοράστηκε από γνωστό έμπορο τέχνης από μια (άγνωστη σε εμάς σήμερα) εκκλησία στην πόλη Leiden το 1963, ενώ λίγα χρόνια αργότερα αγοράστηκε από τους σημερινούς ιδιοκτήτες. Είναι άγνωστο από πιο κύκλο έργων προέρχεται ο πίνακας που παρουσιάζουμε και ποιά ήταν η πρώτη τοποθέτησή του. Το μέγεθος και το θέμα του έργου καθώς και η συνεργασία του καλλιτέχνη με την σχολή του για την εκτέλεσή του, μας επιτρέπουν να υποθέσουμε πως αυτό αποτελούσε μέρος ενός ευρήτερου ζωγραφικού κύκλου έργων θρησκευτικού χαρακτήρα για τον οποίο, μέχρη σήμερα, δεν έχουμε κανένα στοιχείο. Η κατάσταση της ζωγραφικής επιφάνειας είναι καλή, παρουσιάζει παλαιότερες και νεότερες συντηρήσεις.

 

This monumental work is a representation of a scene, unknown to us, in which a number of people are in conversation with a Holy Bishop of the Catholic Church. The holy man is seated on a platform, in characteristic vestments and (liturgical) headwear. He addresses a group of people whose style of clothing is not traced to a particular time. A section of a circular building is shown at the background whilst the foreground dominate, on the left side, an old man who appears to be listening to the Bishop, and on the right side, a woman nursing her child.

Both the structure and the execution of the painting make a direct affinity to (works by) the Venetian painter Jacobo Robusti known as Tintoretto (1518 – 1594) and his workshop. The composition is typical of the Venetian School and it is reminiscent of works by Tintoretto such as The Presentation of Christ in the Temple in the Gallerie dell’Accademia in Venice, the Christ before Pilate, which was created in 1560 for the Scuola Grande di San Rocco in Venice, and the Visit of the Queen of Sava, particularly the right side, in the Kunsthistorisches in Vienna. Similarly, it bears a resemblance with Solomon receiving the Queen of Sava, a small-scale work which belongs to the Courtauld Art Institute in London. The figure on the lower left of the painting markedly bears a resemblance also with the old man in the scene of the Baptism of Christ in Scuola Grande di San Rocco and to the corresponding figure in St. Roch Healing the Plague-Stricken in the Church of San Rocco. The figure of the woman nursing her child, on the right side of the painting, shows a sameness with the corresponding figure in Tintoretto’s Last Supper in the church of St Martin in Lucca, Italy, also bearing an affinity to the female head in The Finding of the Holy Cross in the church of Santa Maria Mader Domini in Venice. Behind the woman nursing her child, the figure of an old man leaning with his arms crossed is reminiscent of the various renderings of Joseph in several nativity scenes by Tintoretto particularly the nativity scene in the Church of San Rocco.

The creation, selection and handling of colour as well as the usage of light, importantly in the brightening of the garments, leave no doubt as to the identity of the unnamed workshop that produced the painting. Broad comparisons drawn between the painting which we present herein and works such as St Roch before the Pope, The Raising of Lazarus and The Ascension of Christ in the Church di San Rocca and in the Scuola Grande di San Rocca, lead us to the conclusion that the said painting probably dates back to the decade 1570 – 1580 and may be associated with the same apprentices who executed those works under the supervision of Master Tintoretto. We know from sources that the Master designed the drawings and then relied to a large extent on his workshop’s apprentices to execute the paintings before making artistic interventions to the details and the light and putting the final touches to complete the aesthetic result.

This artwork was purchased by a well known art dealer in 1963 from a church (unknown to us today) in the city of Leiden and a few years later he sold it to its current owners. The painting had formed part of a cycle of paintings, which is unknown to us. The painting’s first placement is also unknown. Nevertheless, the scale, the narrative and the collaboration between Master and workshop for its execution let us assume that it had formed part of a wider cycle of paintings of religious character for which no information exists to date.  The painted surface is in good condition and has undergone restoration both in the past and recently.  

 

visitors...:::

 
 

Psatharis Auctions - Δημοπρασίαι Ψαθάρης

.